ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΕΜ 13/6 - ΤΕΤ 19/6

13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ)

Επιστρέφουμε στο μυαλό της Ράιλι που μόλις μπήκε στην εφηβεία την στιγμή που τα κεντρικά επιδέχονται ξαφνικά σαρωτικές ανακατατάξεις ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απρόσμενο: νέα Συναισθήματα!

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00

96 ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Κ
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 21:30

KINDS OF KINDNESS

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι ένα τρίπτυχο παραμύθι, που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές, έναν αστυνομικό που ανησυχεί και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30

164 ΛΕΠΤΑ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ)

Επιστρέφουμε στο μυαλό της Ράιλι που μόλις μπήκε στην εφηβεία την στιγμή που τα κεντρικά επιδέχονται ξαφνικά σαρωτικές ανακατατάξεις ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απρόσμενο: νέα Συναισθήματα!

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00

96 ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Κ
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 21:30

KINDS OF KINDNESS

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι ένα τρίπτυχο παραμύθι, που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές, έναν αστυνομικό που ανησυχεί και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30

164 ΛΕΠΤΑ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ)

Επιστρέφουμε στο μυαλό της Ράιλι που μόλις μπήκε στην εφηβεία την στιγμή που τα κεντρικά επιδέχονται ξαφνικά σαρωτικές ανακατατάξεις ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απρόσμενο: νέα Συναισθήματα!

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00

96 ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Κ
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 21:30

KINDS OF KINDNESS

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι ένα τρίπτυχο παραμύθι, που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές, έναν αστυνομικό που ανησυχεί και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30

164 ΛΕΠΤΑ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ)

Επιστρέφουμε στο μυαλό της Ράιλι που μόλις μπήκε στην εφηβεία την στιγμή που τα κεντρικά επιδέχονται ξαφνικά σαρωτικές ανακατατάξεις ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απρόσμενο: νέα Συναισθήματα!

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00

96 ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Κ
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 21:30

KINDS OF KINDNESS

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι ένα τρίπτυχο παραμύθι, που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές, έναν αστυνομικό που ανησυχεί και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30

164 ΛΕΠΤΑ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ)

Επιστρέφουμε στο μυαλό της Ράιλι που μόλις μπήκε στην εφηβεία την στιγμή που τα κεντρικά επιδέχονται ξαφνικά σαρωτικές ανακατατάξεις ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απρόσμενο: νέα Συναισθήματα!

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00

96 ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Κ
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 21:30

KINDS OF KINDNESS

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι ένα τρίπτυχο παραμύθι, που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές, έναν αστυνομικό που ανησυχεί και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30

164 ΛΕΠΤΑ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ)

Επιστρέφουμε στο μυαλό της Ράιλι που μόλις μπήκε στην εφηβεία την στιγμή που τα κεντρικά επιδέχονται ξαφνικά σαρωτικές ανακατατάξεις ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απρόσμενο: νέα Συναισθήματα!

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00

96 ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Κ
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 21:30

KINDS OF KINDNESS

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι ένα τρίπτυχο παραμύθι, που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές, έναν αστυνομικό που ανησυχεί και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30

164 ΛΕΠΤΑ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ)

Επιστρέφουμε στο μυαλό της Ράιλι που μόλις μπήκε στην εφηβεία την στιγμή που τα κεντρικά επιδέχονται ξαφνικά σαρωτικές ανακατατάξεις ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απρόσμενο: νέα Συναισθήματα!

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00

96 ΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Κ
13/6 ΕΩΣ 19/6 ΣΤΙΣ 21:30

KINDS OF KINDNESS

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι ένα τρίπτυχο παραμύθι, που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές, έναν αστυνομικό που ανησυχεί και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30

164 ΛΕΠΤΑ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

THE WATCHERS

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Όταν η Μίνα, που βρίσκεται χαμένη σε ένα αχανές δάσος, βρίσκει καταφύγιο, καταλήγει αιχμάλωτη μαζί με τρεις άγνωστους, τους οποίους κάθε νύχτα παρακολουθούν μυστηριώδη πλάσματα.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

THE BIKERIDERS

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

«Οι Μηχανόβιοι» απεικονίζουν μία λέσχη που μεταμορφώνεται από έναν τόπο συγκέντρωσης περιθωριακών τύπων σε μία επικίνδυνη και βίαιη συμμορία του υποκόσμου.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

CHALLENGERS

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Παντρεμένη με έναν πρωταθλητή, η στρατηγική της Tashi για τη λύτρωση του συζύγου της παίρνει μια αναπάντεχη τροπή όταν πρέπει να αντιμετωπίσει τον ξεπεσμένο Patrick, τον πρώην καλύτερο φίλο του και πρώην φίλο της Tashi.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

https://www.magiamovietone.gr/wp-content/uploads/2021/10/sticker_perifereia-1920x150.jpg
https://www.magiamovietone.gr/wp-content/uploads/2021/10/slide_epistreptea-1920x525.jpg
//www.magiamovietone.gr/wp-content/uploads/2021/10/magia-home1.jpg
//www.magiamovietone.gr/wp-content/uploads/2021/10/magia-home3.jpg
//www.magiamovietone.gr/wp-content/uploads/2021/10/magia-home2.jpg

Η είσοδος στον κινηματογράφο για τις ταινίες άνω των 18 ετών, θα γίνεται ΑΥΣΤΗΡΑ με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Τονίζουμε ότι το μέτρο είναι αυστηρό και ότι θα τηρείται κατά γράμμα. ΘΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.