ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο κινηματογράφος μας θα παραμείνει κλειστός για το καλοκαίρι. Ραντεβού και πάλι τον Σεπτέμβριο!

https://www.magiamovietone.gr/wp-content/uploads/2021/10/sticker_perifereia-1920x150.jpg
https://www.magiamovietone.gr/wp-content/uploads/2021/10/slide_epistreptea-1920x525.jpg
//www.magiamovietone.gr/wp-content/uploads/2021/10/magia-home1.jpg
//www.magiamovietone.gr/wp-content/uploads/2021/10/magia-home3.jpg
//www.magiamovietone.gr/wp-content/uploads/2021/10/magia-home2.jpg